ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

آخرین روز برنامه دو قدم تا سیمرغ/ گزارش تصویری

۲ سال پیش
عکس های پدرام شریفی ، خسرو معصومی، مریلا زارعی ، پژمان جمشیدی، هادی حجازی فر و محمدحسین مهدویان در نشست خبری فیلم های «لاتاری»، «سوءتفاهم»، «عرق سرد»، «کار کثیف»، «دارکوب» و «چهارراه استانبول» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در پردیس ملت

به گزاش سلام سینما در پنجمین روز نشست های خبری برنامه دو سیمرغ تا جشنواره از فیلم «لاتاری»، «سوءتفاهم»، «عرق سرد»، «کار کثیف»، «دارکوب» و «چهارراه استانبول» رونمایی شد.

نشست خبری فیلم «کار کثیف» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

نشست خبری فیلم «کار کثیف» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

پدرام شریفی در مراسم رونمایی از پوستر «کار کثیف» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

پدرام شریفی در مراسم رونمایی از پوستر «کار کثیف» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

خسرو معصومی در مراسم رونمایی از پوستر «کار کثیف» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

خسرو معصومی در مراسم رونمایی از پوستر «کار کثیف» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

مریلا زارعی در نشست خبری فیلم «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

مریلا زارعی در نشست خبری فیلم «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

مریلا زارعی در نشست خبری فیلم «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

پژمان جمشیدی در نشست خبری «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

پژمان جمشیدی در نشست خبری «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

پژمان جمشیدی در نشست خبری «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

احمدرضا معتمدی در نشست خبری فیلم «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

احمدرضا معتمدی در نشست خبری فیلم «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

جلیل شعبانی در نشست خبری فیلم «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

جلیل شعبانی در نشست خبری فیلم «سوء تفاهم» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

هادی حجازی فر در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

هادی حجازی فر در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

 

محمدحسین مهدویان در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

محمدحسین مهدویان در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

سیدمحمود رضوی در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

سیدمحمود رضوی در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

امیرحسین هاشمی در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

امیرحسین هاشمی در نشست خبری فیلم «لاتاری» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت

عکاس:

آرشا عقیقینسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده