قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فیلم فجر/ گزارش تصویری

۷ روز پیش
عکس های اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر با حضور مهران احمدی، مانی حقیقی، هومن سیدی و ...

به گزارش سلام سینما اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر با حضور صاحبان فیلم و اهالی رسانه، چهارشنبه 20 دی برگزارشد.

مانی حقیقی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر

مانی حقیقی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر

 

هومن سیدی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر

هومن سیدی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر

هومن سیدی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فیلم فجر

هومن سیدی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران احمدی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر

مهران احمدی در اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر


برنامه زمانی سینمای رسانه در جشنواره فجر36


ابراهیم داروغه زاده

ابراهیم داروغه زاده

فریدون جیرانی

فریدون جیرانی

کامبوزیا پرتوی

محمدحسین میثاقی

رسول صدرعاملی

سیروس الوند

سیروس الوند

اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر

اولین قرعه کشی برنامه زمانی سینمای رسانه جشنواره فجر

بابک برزویه در جشنواره

عکاس:آرشا عقیقی

نظرهای منتشرشده