تبریزی مردی که با خط قرمز‌ها کشتی می‌گیرد

تبریزی مردی که با خط قرمز‌ها کشتی می‌گیرد

به گزارش سلام سینما، خبرگزاری آنا در متنی با عنوان «تبریزی مردی که با خط قرمز‌ها کُشتی می‌گیرد»، به بررسی کار‌های این کارگردان آذری زبان و فیلم‌های پرحاشیه‌اش پرداخته است. در بخشی از این متن که به فیلم طبقه حساس پرداخته است، آمده:

 

خدا را شکر این روزها بخت با تبریزی یار و یاور شده و «طبقه حساس» در اکران نوروزی دارد خوب می فروشد. این فیلم با نام اولیه «قبر 2 طبقه» بعد از کلی فراز و نشیب پروانه ساخت گرفت. مدیران سینمایی دوره قبل از تبریزی و قاسم خانی نویسنده کار، برای تبعات اکران در بدو امر تعهد کتبی اخذ کردند.

ایده مرکزی «طبقه حساس» ظرفیت های فراوانی برای شوخی های متنی و فرامتنی دارد. اما این ایده با لکنت و دست انداز فراوان در سازمان روایی فیلم سر و شکل گرفته است. حاج آقا کمالی (عطاران) مرد متدین و ناموس پرست زمانی که در رویا و فانتزی سیر می کند، احوالاتش باعث مسرت خاطر مخاطب می شود ولی هنگامی که با آدم های دور و اطرافش مواجه می شود بیشتر به دلقک بازی روی می آورد. متاسفانه تبریزی نتوانسته در موقعیت های جدی که 2 خانواده متوفی در حال چانه زنی هستند گلیم خود را از بستر درام بیرون بکشد.  سکانس نبش قبر هم به جای جاذبه بیشتر با دافعه همراه است. موقعیت این سکانس یک موقعیت ساکن و ایستا است. چانه زنی کمالی با جسد در همان حد دیالوگ متوقف می شود. به هر روی در این دیار شوخی با اموات هم تبعات خاص خود را دارد که فیلمساز را مجبور می کند گاه چراغ خاموش پیش برود.

بخش هایی که حاج آقا کمالی، زنش را در بهشت کنار مرد غریبه می بیند، هر چند مسرت بخش به نظر می رسد ولی بازخوردهای این رویا در زندگی واقعی کمالی در حد مجادله لفظی با خانواده مرد متوفی باقی می ماند. زحمتی که برای جلوهای ویژه رایانه ای فیلم در قسمت فانتزی اثر کشیده شده بخوبی محسوس است، اما موقعیت های کمیک در بخش عالم واقع و زمان حال قصه در حد کمدی های معمولی تلویزیون متوقف مانده و توقع ما را به عنوان مخاطب بر آورده نمی کند. دست به عصا راه رفتن فیلمساز در زمینه شوخی سازی به شدت محسوس است. به هر روی خط قرمزهای سلیقه ای، تبریزی را به سوی خودسانسوری و پرهیز از بلایای توقیف سوق داده است. 

«طبقه حساس» همین که در وانفسای بحران های اقتصادی و سختی های معیشت مردم اوقات خوشی را می خواهد برای مخاطب خسته با اهرم درام و فانتزی فراهم کند، در رسالتش در گریز از توقیف با توفیق هم در جلب مخاطب همراه شده است! 

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین مطالب