اکران خصوصی فیلم «هجوم»/ گزارش تصویری

۲ ماه پیش
عکس های اکران خصوصی فیلم «هجوم» با حضور شهرام مکری، بابک کریمی، نیکی کریمی، پدرام شریفی، سروش صحت و...

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «هجوم» به کارگردانی شهرام مکری دوشنبه 15 آبان ماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

اکران خصوصی فیلم «هجوم»

اکران خصوصی «هجوم»

اکران خصوصی فیلم سینمایی «هجوم» در پردیس سینمایی چارسو

اکران خصوصی فیلم سینمایی «هجوم»

اکران خصوصی فیلم «هجوم» در پردیس سینمایی چارسو

نیکی کریمی در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

شهرام مکری در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

نیکی کریمی و شهرام مکری در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

ارشا اقدسی در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

علیرضا شجاع نوری در اکران خصوصی فیلم سینمایی «هجوم»

نیکی کریمی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «هجوم»

علیرضا شجاع نوری در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

ارشا اقدسی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «هجوم»

ارشا اقدسی در اکران خصوصی «هجوم»

مهدی قربانی در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

مجید برزگر در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

هوشنگ گلمکانی در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

الهه بخشی در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

مهدی قربانی و شهرام مکری در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

سروش صحت در اکران خصوصی فیلم «هجوم»

عکاس: ساناز تیموری

نظرهای منتشرشده