اکران مردمی «زرد» باحضور مهرداد صدیقیان و بهاره کیان افشار/ گزارش تصویری

۳ ماه پیش
عکس های مهرداد صدیقیان و بهاره کیان افشار در اکران مردمی فیلم «زرد»

به گزارش سلام سینما اکران مردمی فیلم سینمایی «زرد» با حضور  مهرداد صدیقیان و بهاره کیان افشار، بازیگران این فیلم، دوشنبه 24 مهرماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده: آدم های عجیبی هستیم... امروزمون با فردا خیلی فرق میکنه.

بهاره کیان افشار در اکران مردمی فیلم «زرد» در پردیس سینمایی چارسو

بهاره کیان افشار در اکران مردمی فیلم «زرد» در پردیس سینمایی چارسو

بهاره کیان افشار در اکران مردمی فیلم سینمایی «زرد» در پردیس سینمایی چارسو

بهاره کیان افشار در اکران مردمی «زرد» در پردیس سینمایی چارسو

 

مهرداد صدیقیان در اکران مردمی فیلم سینمایی «زرد» در پردیس سینمایی چارسو

مهرداد صدیقیان در اکران مردمی فیلم سینمایی «زرد» در پردیس سینمایی چارسومهرداد صدیقیان در اکران مردمی فیلم «زرد» در پردیس سینمایی چارسو

مهرداد صدیقیان در اکران مردمی «زرد» در پردیس سینمایی چارسو

مهرداد صدیقیان در اکران مردمی فیلم «زرد» در سینما چارسو

مهرداد صدیقیان در اکران مردمی «زرد» در سینما چارسو

 

عکاس:ثمین طاهری

نظرهای منتشرشده