اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»/ گزارش تصویری

عکس های اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا» با حضور لیلا اوتادی، محسن هاشمی رفسنجانی و محمدرضا هدایتی

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالیخولیا» به کارگردانی و نویسندگی مرتضی آتش زمزم در پردیس مگامال با حضور اهالی رسانه و هنرمندان برگزار شد. در این مراسم محسن هاشمی رفسنجانی، لیلا اوتادی، محمدرضا هدایتی، علیرضا تابش، مرتضی آتش زمزم، سپیده مظاهری، محمد فیلی و ... حضور داشتند.

 

محمدرضا هدایتی و لیلا اوتادی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

لیلا اوتادی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

لیلا اوتادی در اکران خصوصی «مالیخولیا»

محمدرضا هدایتی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محمدرضا هدایتی و لیلا اوتادی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محمدرضا هدایتی و پسرش در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محمدرضا هدایتی در اکران خصوصی «مالیخولیا»

اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا» باحضور محمدرضا هدایتی

 

محسن هاشمی رفسنجانی و  مرتضی آتش زمزم در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محسن هاشمی رفسنجانی و  مرتضی آتش زمزم در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

 

محسن هاشمی رفسنجانی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محسن هاشمی رفسنجانی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محسن هاشمی رفسنجانی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محسن هاشمی رفسنجانی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

 

محمد فیلی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

محمد فیلی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

 

نادر فلاح در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

نادر فلاح در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

نادر فلاح در اکران خصوصی «مالیخولیا»

 

نادر فلاح و محمدرضا هدایتی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

نادر فلاح و محمدرضا هدایتی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

 

سپیده مظاهری در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

سپیده مظاهری در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

سپیده مظاهری در اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالیخولیا»

اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالیخولیا» باحضور سپیده مظاهری

سپیده مظاهری در اکران خصوصی «مالیخولیا»

 

نادر فلاح و سپیده مظاهری در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

نادر فلاح و سپیده مظاهری در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

 

اکران خصوصی «مالیخولیا»

اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»

اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالیخولیا»

عکاس: پریچهر ژیان

نظرهای منتشر شده