جشنواره فیلم کن با حضور واکین فینیکس، رابرت پتینسون و دایان کروگر/ گزارش تصویری

عکس های واکین فینیکس، رابرت پتینسون، دایان کروگر، جسیکا چستین و ... در جشنواره فیلم کن

جشنواره فیلم کن با حضور واکین فینیکس، رابرت پتینسون و دایان کروگر/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما در روز آخر جشنواره فیلم کن، فیلم های «تو واقعا اینجا نبودی» به کارگردانی لین رمزی و «براساس یک داستان واقعی» از بخش خارج از مسابقه به کارگردانی رومن پولانسکی به نمایش درآمد.

در روز نهم جشنواره فیلم کن، فیلم های «اوقات خوش» به کارگردانی برادران سفدی(جاشوا سفدی و بن سفدی) و «یک موجود آرام» به کارگردانی سرگئی لوزنیتسا به نمایش درآمد.

در روز دهم جشنواره فیلم کن، فیلم های «در ناپدیدی» به کارگردانی فاتح آکین و «عاشق دوگانه» به کارگردانی فرانسوا اوزون به نمایش درآمد.

فیلم «تو واقعا اینجا نبودی» که در بخش مسابقه نخل طلای جشنواره فیلم کن حضور دارد مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

 

واکین فینیکس در فتوکال و نشست خبری فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره فیلم کن 2017

 واکین فینیکس در فتوکال و نشست خبری فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره فیلم کن 2017https://api.salamcinama.ir/uploads/photo/filename/12477/large_9010f290-00e0-43c1-bd6f-5d0a35579d15.jpg

واکین فینیکس در فتوکال فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره کن 2017

واکین فینیکس در فتوکال «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره کن 2017

واکین فینیکس در فتوکال فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره فیلم کن 2017

واکین فینیکس در فتوکال «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره فیلم کن 2017

 

لین رمزی در نشست خبری فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره کن 2017

لین رمزی در نشست خبری «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره فیلم کن 2017

لین رمزی در نشست خبری فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره کن 2017

لین رمزی در نشست خبری فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره فیلم کن 2017

 

اکاترینا سامسونوف در فتوکال فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره کن 2017

اکاترینا سامسونوف در فتوکال فیلم «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره کن 2017

اکاترینا سامسونوف در فتوکال «تو هرگز واقعا اینجا نبودی»(You Were Never Really Here) در جشنواره فیلم کن 2017

 

اوا گرین در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

اوا گرین در فتوکال «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره کن 2017

اوا گرین در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره کن 2017

اوا گرین در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

 

امانوئل سنیه در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

امانوئل سنیه در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره کن 2017

امانوئل سنیه در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

 

رومن پولانسکی در نشست خبری فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره کن 2017

https://www.salamcinama.ir/movie-photo/Xke1/OZzdرومن پولانسکی در فتوکال «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

رومن پولانسکی در نشست خبری فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره کن 2017

رومن پولانسکی در نشست خبری فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

 

وینسنت پرز در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

وینسنت پرز در نشست خبری فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

وینسنت پرز در فتوکال «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

وینسنت پرز در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017

 

دایان کروگر در فرش قرمز فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره فیلم کن 2017

دایان کروگر در فرش قرمز فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره فیلم کن 2017

دایان کروگر در فرش قرمز فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره کن 2017

دایان کروگر در فرش قرمز «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره فیلم کن 2017

دایان کروگر در نشست خبری فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره کن 2017

دایان کروگر در نشست خبری فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره فیلم کن 2017

 

جسیکا چستین در فرش قرمز فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره فیلم کن 2017

جسیکا چستین در فرش قرمز «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره فیلم کن 2017

جسیکا چستین در فرش قرمز فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره کن 2017

جسیکا چستین در فرش قرمز «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره کن 2017

جسیکا چستین در فرش قرمز فیلم «در ناپدیدی»(In the Fade) در جشنواره فیلم کن 2017

 

رابرت پتینسون در فتوکال فیلم «اوقات خوش»(Good Time) در جشنواره کن 2017

رابرت پتینسون در فتوکال «اوقات خوش»(Good Time) در جشنواره کن 2017

رابرت پتینسون در فتوکال فیلم «اوقات خوش» در جشنواره کن 2017

رابرت پتینسون در فتوکال «اوقات خوش»(Good Time) در جشنواره فیلم کن 2017

رابرت پتینسون در فتوکال فیلم «اوقات خوش»(Good Time) در جشنواره کن 2017

رابرت پتینسون در فتوکال «اوقات خوش» در جشنواره کن 2017

 

بن و جاشوا سفدی در فتوکال فیلم «اوقات خوش»(Good Time) در جشنواره فیلم کن 2017

بن و جاشوا سفدی در فتوکال فیلم «اوقات خوش»(Good Time) در جشنواره فیلم کن 2017

 

سرگئی لوزنیتسا در فتوکال فیلم «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره فیلم کن 2017

سرگئی لوزنیتسا در فتوکال فیلم «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره کن 2017

سرگئی لوزنیتسا در فتوکال فیلم «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره فیلم کن 2017

 

ولریو آندریتو در فتوکال فیلم «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره کن 2017

ولریو آندریتو در فتوکال فیلم «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره کن 2017

ولریو آندریتو در فتوکال فیلم «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره فیلم کن 2017

 

وسیلینا موکوزیاوا در فتوکال «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره فیلم کن 2017

وسیلینا موکوزیاوا در فتوکال «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنواره فیلم کن 2017

وسیلینا موکوزیاوا در فتوکال فیلم «یک موجود آرام»(A Gentle Creature) در جشنوارهکن 2017

 

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز