جشنواره فیلم کن با حضور نیکول کیدمن، کیرستن دانست، سوفیا کوپولا و ونسان لندون/ گزارش تصویری

۹ ماه پیش
عکس های نیکول کیدمن، سوفیا کوپولا، ونسان لندون، کیرستن دانست، کالین فارل، ال فانینگ و ... در جشنواره فیلم کن

به گزارش سلام سینما در روز هشتم جشنواره فیلم کن، فیلم های «فریب خورده» به کارگردانی سوفیا کوپولا و «رودن» به کارگردانی ژاک دواین به نمایش درآمد.

فیلم «فریب خورده» مورد استقبال مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و یکی از شانس های اصلی نخل طلای کن است.

 

نیکول کیدمن و ال فانینگ در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

نیکول کیدمن و ال فانینگ در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

 

نیکول کیدمن در نشست خبری و فتوکال فیلم «فریب خورده» در جشنواره کن 2017

نیکول کیدمن در نشست خبری فیلم «فریب خورده» در جشنواره کن 2017

نیکول کیدمن در نشست خبری «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

نیکول کیدمن در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

نیکول کیدمن در فتوکال «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

نیکول کیدمن در نشست خبری فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

نیکول کیدمن در نشست خبری «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

 

کیرستن دانست در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

کیرستن دانست در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

کیرستن دانست در فتوکال «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

کیرستن دانست در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

 

ال فانینگ در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

ال فانینگ در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

ال فانینگ در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

 

کالین فارل در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

کالین فارل در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

کالین فارل در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

 

سوفیا کوپولا در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

سوفیا کوپولا در فتوکال «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

سوفیا کوپولا در فتوکال فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

 

فن بینگ بینگ در فرش قرمز «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

فن بینگ بینگ در فرش قرمز «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

 

داوتسن کروس در فرش قرمز «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

داوتسن کروس در فرش قرمز «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

داوتسن کروس در فرش قرمز فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره کن 2017

داوتسن کروس در فرش قرمز فیلم «فریب خورده»(The Beguiled) در جشنواره فیلم کن 2017

 

فتوکال فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره کن 2017

فتوکال فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره کن 2017

فتوکال فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

ایزیا و سورین کنیل در فتوکال فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

 

ونسان لندون در نشست خبری فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

ونسان لندون در نشست خبری فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره کن 2017

ونسان لندون در نشست خبری فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

 

ژاک دواین در نشست خبری فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

ژاک دواین در نشست خبری فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

ژاک دواین در فتوکال فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

 

ایزیا در فوتکال «رودن»(Rodin) در جشنواره کن 2017

ایزیا در فوتکال «رودن»(Rodin) در جشنواره کن 2017

ایزیا در فوتوکال فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

ایزیا در فوتوکال «رودن»(Rodin) در جشنواره فیلم کن 2017

ایزیا در نشست خبری فیلم «رودن»(Rodin) در جشنواره کن 2017

 

نظرهای منتشرشده


سارا
۹ ماه پیش
داوتسن کروس خوشگله
خطر لو رفتن داستان
پاسخ