جشنواره فیلم کن با حضور نیکول کیدمن، داستین هافمن، برنیس بژو و اما تامپسون/ گزارش تصویری

۹ ماه پیش
عکس های برنیس بژو، آدام سندلر، بن استیلر ، ال فانینگ، نیکول کیدمن، اما تامپسون، داستین هافمن و ... در جشنواره فیلم کن

به گزارش سلام سینما در روز پنجم جشنواره فیلم کن، فیلم های «نیرومند» به کارگردانی میشل آزاناویسوس ، «داستان های مایروویتز» به کارگردانی نوآ بامباک و ... به نمایش درآمد.

ال فانینگ و نیکول کیدمن در فرش قرمز فیلم «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره کن 2017

ال فانینگ و نیکول کیدمن در فرش قرمز فیلم «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره کن 2017

ال فانینگ و نیکول کیدمن در فرش قرمز فیلم «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره فیلم کن 2017

نیکول کیدمن در فرش قرمز فیلم «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره کن 2017

نیکول کیدمن در فرش قرمز «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره فیلم کن 2017

نیکول کیدمن در فرش قرمز «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره کن 2017

 

جان کامرون میچل و نیکول کیدمن در فرش قرمز فیلم «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره فیلم کن 2017

جان کامرون میچل و نیکول کیدمن در فرش قرمز فیلم «چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم» در جشنواره فیلم کن 2017

 

 

 

اما تامپسون و داستین هافمن در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره کن 2017

 اما تامپسون و داستین هافمن در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره کن 2017

اما تامپسون و داستین هافمن در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره فیلم کن 2017

 

اما تامپسون در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره کن 2017

اما تامپسون در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره کن 2017

اما تامپسون در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره فیلم کن 2017

 

برنیس بژو و همسرش میشل آزاناویسوس در فتوکال فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره کن2017

 برنیس بژو و همسرش میشل آزاناویسوس در فتوکال فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره کن2017

برنیس بژو و میشل آزاناویسوس در فتوکال فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

برنیس بژو در نشست خبری فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

میشل آزاناویسوس در نشست خبری فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره کن2017

 

آدام سندلر ، بن استیلر و داستین هافمن در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره فیلم کن 2017

 آدام سندلر ، بن استیلر و داستین هافمن در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره فیلم کن 2017

بن استیلر و داستین هافمن در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره فیلم کن 2017

داستین هافمن در فتوکال فیلم «داستان های مایروویتز»(The Meyerowitz Stories) در جشنواره کن 2017

 

استیسی مارتین در نشست خبری فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

استیسی مارتین در نشست خبری فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

استیسی مارتین در فتوکال فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

 

لویی گارل و میشل آزاناویسوس در فتوکال فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

 لویی گارل و میشل آزاناویسوس در فتوکال فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

لویی گارل و میشل آزاناویسوس در نشست خبری فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017

 

 

نظرهای منتشرشده