ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

جشنواره فیلم کن با حضور سودابه بیضایی و نسیم ادبی در روز سوم/ گزارش تصویری

یک سال پیش
عکس های سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد، محمدرسول اف و نسیم ادبی در جشنواره فیلم کن

به گزارش سلام سینما در روز سوم جشنواره فیلم کن، فیلم های «لرد» به کارگردانی محمد رسول اف از بخش نوعی نگاه و ... به نمایش درآمد.

در فیلم ایرانی «لرد» به کارگردانی محمد رسول اف که بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم فجر حضور دارد، رضا اخلاقی راد ، سودابه بیضایی ، نسیم ادبی و ... به ایفای نقش پرداخته اند.

سودابه بیضایی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی در فتوکال «لرد» در جشنواره فیلم کن 2017

سودابه بیضایی در فتوکال «لرد» در جشنواره کن 2017

سودابه بیضایی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره کن 2017

سودابه بیضایی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن 2017

 

 

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره کن 2017

نسیم ادبی و سودابه بیضایی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره کن 2017

 

نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن 2017

 

سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال «لرد» در جشنواره کن2017

 

سودابه بیضایی، محمدرسول اف، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی، محمدرسول اف، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

 

محمد رسول اف در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

محمد رسول اف در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

محمد رسول اف در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره کن 2017

 

رضا اخلاقی راد در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

رضا اخلاقی راد در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

 

نظرهای منتشرشده