جشنواره فیلم کن با حضور جولیان مور، میشل ویلیامز و سوزان ساراندون در روز دوم/ گزارش تصویری

۸ ماه پیش
عکس های جولیان مور، میشل ویلیامز، سوزان ساراندون و تاد هینز در جشنواره فیلم کن

به گزارش سلام سینما در روز دوم جشنواره فیلم کن، فیلم های «شگفت زده» به کارگردانی تاد هینز ، «بی عشق» به کارگردانی آندری زویاگینتسوف، «تیغه جاودانه» به کارگردانی تاکاشی میکه از بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمد.


گزارش تصویری جشنواره فیلم کن با حضور اصغر فرهادی، مونیکا بلوچی و ویل اسمیت در روز اول   گزارش تصویری جشنواره فیلم کن با حضور اصغر فرهادی، مونیکا بلوچی و ویل اسمیت در روز اول


جولیان مور در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن 2017

جولیان مور در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

جولیان مور در فتوکال فیلم Wonderstruck در جشنواره فیلم کن2017

جولیان مور در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن

جولیان مور در فتوکال «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

جولیان مور در نشست خبری فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

جولیان مور در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن 2017

جولیان مور در فتوکال «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن

 

میشل ویلیامز در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن 2017

میشل ویلیامز در فتوکال «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

میشل ویلیامز در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

میشل ویلیامز در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن 2017

 

جیدن میشل در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

جیدن میشل در فتوکال فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

 

تاد هینز و جولیان مور در فرش قرمز فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره کن2017

تاد هینز و جولیان مور در فرش قرمز فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره کن2017

 

برایان سلزنیک، جولیان مور و میلیسنت سیموندز در فرش قرمز فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره کن2017

برایان سلزنیک، جولیان مور و میلیسنت سیموندز در فرش قرمز فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره کن2017

 

میشل ویلیامز در فرش قرمز فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره کن2017

میشل ویلیامز در فرش قرمز فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره فیلم کن2017

میشل ویلیامز در فرش قرمز فیلم «شگفت زده»(Wonderstruck) در جشنواره کن2017

 

تاکاشی میکه، تاکویا کیمورا و هانا سوگیساکی در فرش قرمز فیلم «تیغه جاودانه»(Blade of the Immortal) در جشنواره کن2017

تاکاشی میکه، تاکویا کیمورا و هانا سوگیساکی در فرش قرمز فیلم «تیغه جاودانه»(Blade of the Immortal) در جشنواره کن2017

تاکاشی میکه، تاکویا کیمورا و هانا سوگیساکی در فرش قرمز «تیغه جاودانه»(Blade of the Immortal) در جشنواره فیلم کن2017

 

سوزان ساراندون در فرش قرمز فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنواره فیلم کن2017

سوزان ساراندون در فرش قرمز فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنواره فیلم کن2017

سوزان ساراندون در فرش قرمز فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنوار کن2017

 

آندری زویاگینتسوف در نشست خبری فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنواره فیلم کن2017

آندری زویاگینتسوف در نشست خبری فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنواره فیلم کن2017

 

ماریانا اسپیواک در فتوکال فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنواره فیلم کن2017

 ماریانا اسپیواک در فتوکال فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنواره فیلم کن2017

ماریانا اسپیواک در فرش قرمز فیلم «بی عشق»(Loveless) در جشنواره فیلم کن2017

نظرهای منتشرشده