اکران مردمی «نهنگ عنبر 2; سلکشن رویا» در سینما مگامال/ گزارش تصویری

۹ ماه پیش
مهناز افشار، رضا عطاران و ویشکا آسایش در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر 2; سلکشن رویا» در سینما مگامال حضور یافتند.

به گزارش سلام سینما مهناز افشار ، یاسین رامین ، رضا عطاران ، ویشکا آسایش ، رضا ناجی ، سامان مقدم ، فرهاد اصلانی ،  علی قربان زاده ،کامران تفتی و حسام نواب صفوی در کنار مردم به تماشای فیلم سینمایی «نهنگ عنبر 2; سلکشن رویا» در سینما مگامال نشستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: برشی دیگر از زندگی شخصیت‌های اصلی قصه یعنی همان ارژنگ و رویا با بازی رضا عطاران و مهناز افشار است.

مهناز افشار و همسرش یاسین رامین در اکران مردمی «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

مهناز افشار و همسرش محمدیاسین رامین در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

مهناز افشار و همسرش یاسین رامین در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

مهناز افشار و همسرش یاسین رامین در اکران مردمی «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

 

رضا عطاران و همسرش فریده فرامرزی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

رضا عطاران و همسرش فریده فرامرزی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

رضا عطاران در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

 

ویشکا آسایش در اکران مردمی «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

ویشکا آسایش در اکران مردمی «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

ویشکا آسایش در اکران فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

ویشکا آسایش در اکران «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

ویشکا آسایش در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

 

رضا ناجی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

رضا ناجی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

 

کامران تفتی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

کامران تفتی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

 

حسام نواب صفوی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

حسام نواب صفوی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

 

فرهاد اصلانی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

فرهاد اصلانی در اکران مردمی فیلم «نهنگ عنبر2; سلکشن رویا» در سینما مگامال

عکاس: الهه کریمی

نظرهای منتشرشده