قیمت بلیت در پردیس های سینمایی 20درصد گران شد

یک سال پیش
قیمت بلیت سینما 20درصد گران شد

به گزارش سلام سینما بعد از مخالفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با افزایش 100 درصد بهای بلیت سینما، گروهی از سینمادارها همچنان به دنبال افزایش قیمت بلیت ها بودند و بحث افزایش حداقل 20 درصد قیمت بلیت سینماها مطرح شد.
سینماداران با این استدلال که 10 درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده به بهای بلیت ها افزوده شده که از تماشاگر دریافت نکرده اند، بر افزایش حداقل 20 درصدی بلیت سینما اصرار داشتند.

هم اکنون در سکوت خبری، قیمت بلیت ها در پردیس های سینمایی با بهای 12 هزار تومان و افزایش 20 درصدی همراه بوده است.

نظرهای منتشرشده