مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»/ گزارش تصویری

گزارش تصویری از مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست» چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ در تالار ایوان شمس از سوی خانه‌ هنرمندان ایران با همکاری شهرداری تهران با حضور هنرمندان برگزار شد. در این مراسم رویا تیموریان، رضا رویگری، لیلی رشیدی، احترام برومند، جمشید مشایخی، مائده طهماسبی، فرهاد آئیش، رضا ناجی و… حضور داشتند.

 

لیلی رشیدی

لیلی رشیدی در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

لیلی رشیدی در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

احترام برومند

احترام برومند در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

لیلی رشیدی و احترام برومند

لیلی رشیدی و احترام برومند در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

رویا تیموریان

رویا تیموریان در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

رویا تیموریان در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

رضا رویگری

رضا رویگری در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

مائده طهماسبی

مائده طهماسبی در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

فرهاد آئیش

فرهاد آئیش در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

جمشید مشایخی

جمشید مشایخی در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

جمشید مشایخی در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

ایرج راد، رئیس عالی شورای خانه تئاتر

ایرج راد، رئیس عالی شورای خانه تئاتر  در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

جمشید مشایخی و ایرج راد

جمشید مشایخی و ایرج راد در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

اصغر همت و سیف الله صمدیان

اصغر همت و سیف الله صمدیان در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

کامران ملکی

کامران ملکی در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

عبدالحسین مختاباد

عبدالحسین مختاباد در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

دکتر محمد سریر، رئیس شورای عالی خانه هنرمندان

دکتر محمد سریر، رئیس شورای عالی خانه هنرمندان در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان

مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

دکتر محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

دکتر محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

دکتر محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست»

 

عکاس: سینا فخاری

نظرهای منتشر شده