اکران خصوصی فیلم «هلن»/ گزارش تصویری

اکران خصوصی فیلم «هلن» با حضور پژمان بازغی و همسرش مستانه مهاجر، علی اکبر ثقفی، ستاره پسیانی و ...

اکران خصوصی فیلم «هلن»/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی فیلم «هلن» به کارگردانی علی اکبر ثقفی در پردیس ملت با حضور بازیگران فیلم و اهالی هنرمندان و رسانه برگزار شد.

 

پژمان بازغی در کنار همسرش مستانه مهاجر و دخترشان نفس بازغی در اکران خصوصی فیلم «هلن»

پژمان بازغی در کنار همسرش مستانه مهاجر و دخترشان نفس بازغی در اکران خصوصی فیلم «هلن»

پژمان بازغی در کنار همسرش مستانه مهاجر و دخترشان نفس در اکران خصوصی فیلم «هلن»

 

پژمان بازغی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «هلن»

پژمان بازغی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «هلن»

پژمان بازغی در اکران خصوصی «هلن»

پژمان بازغی در اکران خصوصی فیلم «هلن»

 

ستاره پسیانی در اکران خصوصی فیلم «هلن»

ستاره پسیانی در اکران خصوصی فیلم «هلن»

 

پژمان بازغی و علی اکبر ثقفی در اکران خصوصی فیلم «هلن»

پژمان بازغی و علی اکبر ثقفی در اکران خصوصی فیلم «هلن»

اکران خصوصی فیلم سینمایی «هلن»

اکران خصوصی فیلم سینمایی «هلن» در پردیس ملت

اکران خصوصی فیلم «هلن»

اکران خصوصی «هلن»

 

عکاس: پردیس تصدیقی

نظرهای منتشر شده