گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «ماحی»

آنا نعمتی، احمد مسجد جامعی، مهتاب کرامتی، مصطفی کیایی و همسرش، امیرعلی دانایی و ... در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «ماحی» به کارگردانی و نویسندگی داود خیام با حضور اهالی رسانه و هنرمندان، 27 بهمن ماه در خانه همایش برگزار شد. در این مراسم آنا نعمتی، هنگامه حمیدزاده، سید جمال ساداتیان، منوچهر هادی، یکتا ناصر، مسعود سلامی، محسن امیر یوسفی، همایون ارشادی، مصطفی کیایی، شهرداد روحانی، تهمینه میلانی، خاطره اسدی، جواد نوروزبیگی، مهتاب کرامتی، شایسته ایرانی، فرشید نوابی، نگار آدربایجانی و ... حضور داشتند.

 

آنا نعمتی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 آنا نعمتی در اکران خصوصی «ماحی»

 آنا نعمتی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 اکران خصوصی فیلم «ماحی» با حضور آنا نعمتی

 

داود خیام در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 داود خیام در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

احسان امانی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 احسان امانی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

امیرعلی دانایی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 امیرعلی دانایی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

احمد مسجد جامعی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 احمد مسجد جامعی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

مصطفی کیایی و همسرش در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 محسن کیایی و همسرش در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 محسن کیایی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

مهران احمدی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 مهران احمدی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

مهتاب کرامتی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 مهتاب کرامتی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

خاطره اسدی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 خاطره اسدی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

محسن امیریوسفی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 محسن امیریوسفی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

همایون ارشادی و سام قریبیان در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 همایون ارشادی و سام قریبیان در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

هنگامه حمیدزاده، آنا نعمتی و خاطره اسدی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 هنگامه حمیدزاده، آنا نعمتی و خاطره اسدی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

سحر زکریا در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 سحر زکریا در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

شبنم فرشادجو در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 شبنم فرشادجو در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

یغما گلرویی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 یغما گلرویی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

یکتا ناصر در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 یکتا ناصر در اکران خصوصی فیلم «ماحی»

 

 اکران خصوصی فیلم «ماحی»

نظرهای منتشر شده