گزارش تصویری اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر(اختصاصی سلام سینما)1

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با حضور فاطمه معتمدآریا، نوید محمدزاده، امیر آقایی، احمد مهران فر، مریلا زارعی، بابک حمیدیان و همسرش مینا ساداتی، رامبد جوان و ...

گزارش تصویری اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر(اختصاصی سلام سینما)1

به گزارش سلام سینما، اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد با حضور اهالی رسانه وهنرمندان برگزار شد.

 


گزارش تصویری اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر(اختصاصی سلام سینما)2  گزارش تصویری اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر(اختصاصی سلام سینما)2


رامبد جوان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 رامبد جوان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

فاطمه معتمدآریا دراختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

فاطمه معتمدآریا دراختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مینا ساداتی نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن برای فیلم «تابستان داغ» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مینا ساداتی نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن برای فیلم «تابستان داغ» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مینا ساداتی نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن برای «تابستان داغ» در اختتامیه جشنواره فیلم فجر35

 

مینا ساداتی و همسرش بابک حمیدیان در اختتامیه جشنواره فیلم فجر35

 مینا ساداتی و همسرش بابک حمیدیان در اختتامیه جشنواره فیلم فجر35

 

غزل شاکری نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم «سارا و آیدا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 غزل شاکری نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم «سارا و آیدا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 غزل شاکری نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای «سارا و آیدا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

سارا بهرامی نامزد سیمرغ بهترین بازیگر زن برای «ایتالیا ایتالیا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 سارا بهرامی نامزد سیمرغ بهترین بازیگر زن برای «ایتالیا ایتالیا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

شبنم قلی خانی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

شبنم مقدمی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

عبدالله اسکندری تهیه کننده فیلم «خوب، بد، جلف» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 عبدالله اسکندری تهیه کننده فیلم «خوب، بد، جلف» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

بابک حمیدیان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

بابک حمیدیان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

بابک حمیدیان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

بابک حمیدیان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

نوید محمدزاده برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد برای «بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نوید محمدزاده برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد برای «بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نوید محمدزاده در اختتامیه جشنواره فیلم فجر35

 نوید محمدزاده برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد برای «بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه جشنواره فیلم فجر35

 

امیر آقایی نامزد سیمرغ بهترین بازیگر مرد برای «بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 امیر آقایی نامزد سیمرغ بهترین بازیگر مرد برای «بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 امیر آقایی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 امیر آقایی نامزد سیمرغ بهترین بازیگر مرد برای «بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه جشنواره فیلم فجر35

 

علی جلیلوند و نوید محمدزاده در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 علی جلیلوند و نوید محمدزاده در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 

علی جلیلوند نامزد سیمرغ بهترین فیلم برای«بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 علی جلیلوند نامزد سیمرغ بهترین فیلم برای«بدون تاریخ، بدون امضا» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مهرداد صدیقیان نامزد بهترین بازیگر مرد برای «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مهرداد صدیقیان نامزد بهترین بازیگر مرد برای «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مهرداد صدیقیان نامزد بهترین بازیگر مرد برای فیلم «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

احمد مهران فر در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 احمد مهران فر در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 احمد مهران فر بازیگر «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

سیدمحمود رضوی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم برای فیلم «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 سیدمحمود رضوی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم برای فیلم «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مه لقا باقری در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مه لقا باقری در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مه لقا باقری در اختتامیه جشنواره فیلم فجر35

 

جواد عزتی نامزد بهترین بازیگر مکمل مرد برای فیلم «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 جواد عزتی نامزد بهترین بازیگر مکمل مرد برای فیلم «ماجرای نیمروز» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مریلا زاعی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم «زیر سقف دودی» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مریلا زارعی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

پوران درخشنده نامزد بهترین کارگردانی و فیلم برای فیلم «زیر سقف دودی» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پوران درخشنده نامزد بهترین کارگردانی برای فیلم «زیر سقف دودی» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پوران درخشنده در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

محمدرضا دلپاک نامزد سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری برای فیلم «زیر سقف دودی» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 محمدرضا دلپاک نامزد سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری برای فیلم «زیر سقف دودی» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 محمدرضا دلپاک نامزد سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری برای «زیر سقف دودی» در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

ابوالفضل میری در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ابوالفضل میری در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

لاله مرزبان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 لاله مرزبان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

نفیسه روشن در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نفیسه روشن در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

نفیسه روشن در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

ارشا اقدسی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

ارشا اقدسی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

زهرا داوودنژاد در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 زهرا داوودنژاد در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

رضا داوودنژاد در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 رضا داوودنژاد در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

شبنم مقدمی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 شبنم مقدمی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

سپیده عبدالوهاب در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 سپیده عبدالوهاب در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

سعید روستایی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 سعید روستایی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مهتاب کرامتی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

مهتاب کرامتی در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز