گزارش تصویری اکران و نشست های روز یازدهم جشنواره فجر 35

گزارش تصویری اکران و نشست های روز یازدهم جشنواره فجر 35

به گزارش سلام سینما، در آخرین روز جشنواره فیلم فجر فیلم های شنل، بیست و یک روز بعد، بن بست وثوق و رهایی از بهشت در کاخ رسانه ها برج میلاد اکران می شوند.

برای اکران و نشست فیلم شنل مسعود فروتن، فهیمه رحیم نیا، حسین کندری، مهدی حسینی نیا ،علیرضا شجاع نوری و ... حضور داشتند.

برای اکران و نشست فیلم بیست و یک روز بعد ساره بیات ، مهدی قربانی ، سیدمحمدرضا خردمندان و ... حضور داشتند.

برای اکران و نشست فیلم بن بست وثوق هانیه توسلی، حمید کاویانی، یوسف مرادیان و ... حضور داشتند.

 

اکران انیمیشن «رهایی از بهشت» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران انیمیشن «رهایی از بهشت» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

اکران «بن بست وثوق» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران «بن بست وثوق» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

هانیه توسلی در اکران فیلم «بن بست وثوق» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 هانیه توسلی در اکران فیلم «بن بست وثوق» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

یوسف مرادیان در اکران فیلم «بن بست وثوق» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 یوسف مرادیان در اکران فیلم «بن بست وثوق» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

ساره بیات در اکران فیلم «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ساره بیات در اکران فیلم «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ساره بیات در نشست خبری فیلم «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 

سیدمحمدرضا خردمندان در نشست خبری «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 سیدمحمدرضا خردمندان در نشست خبری «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

محمدرضا شفاه در نشست خبری «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 محمدرضا شفاه در نشست خبری «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مهدی قربانی و حسین شریفی در نشست خبری «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مهدی قربانی و حسین شریفی در نشست خبری «بیست و یک روز بعد» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 علیرضا شجاع نوری در نشست خبری «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

حسین کندری در نشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 حسین کندری در نشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 

مسعود فروتن در نشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مسعود فروتن در نشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

فهمیه رحیم نیا در نشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

فهمیه رحیم نیا در نشست خبری فیلم «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 

سینا سعیدیان در نشست خبری «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 سینا سعیدیان در نشست خبری «شنل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

۶ سال پیش

February 9, 2017

عکس ساره بیات خیلی خوب شده
پاسخ
گزارش تخلف