گزارش تصویری اکران و نشست های روز نهم جشنواره فجر 35

گزارش تصویری اکران و نشست های روز نهم جشنواره فجر 35

به گزارش سلام سینما، در نهمین روز جشنواره فیلم فجر فیلم های کمدی انسانی، اسرافیل، گشت 2، و اشنوگل در کاخ رسانه ها برج میلاد اکران می شوند.

برای اکران و نشست فیلم کمدی انسانی بهاره کیان افشار، هستی مهدوی فر ، آرمان درویش ، محمدهادی کریمی و ... حضور داشتند.

برای اکران و نشست فیلم اسرافیل  مریلا زارعی، پژمان بازغی، هدی زین العابدین، پوریا رحیمی سام، مستانه مهاجر، آیدا پناهنده و ... حضور داشتند.

برای اکران و نشست فیلم گشت2 حمید فرخ نژاد ، ساعد سهیلی ، سعید سهیلی ، بهاره افشاری، اسدالله یکتا ، مهدی ماهانی ، صفر کشکولی ، پولاد کیمیایی و ... حضور داشتند.

برای اکران و نشست فیلم اشنوگل برزو ارجمند، ماه چهره خلیلی، کاوه سماک باشی، آزیتا ترکاشوند، علی سلیمانی ، هادی حاجتمند و ... حضور داشتند.

 

اکران فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

برزو ارجمند و همسرش در اکران فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 برزو ارجمند و همسرش در اکران فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 برزو ارجمند در نشست خبری فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

ماه چهره خلیلی در نشست خبری فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ماه چهره خلیلی در نشست خبری فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ماه چهره خلیلی در اکران «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نشست خبری فیلم «اشنوگل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

ساعد سهیلی، حمید فرخ نژاد و سعید سهیلی

 ساعد سهیلی، حمید فرخ نژاد و سعید سهیلی در اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 حمید فرخ نژاد و ساعد سهیلی در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

ساعد سهیلی در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ساعد سهیلی در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ساعد سهیلی در نشست خبری «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

حمید فرخ نژاد در اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 حمید فرخ نژاد در اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 حمید فرخ نژاد در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

بهاره افشاری در نشست خبری فیلم «گشت 2» در جشنواره فیلم فجر35

 بهاره افشاری در نشست خبری فیلم «گشت 2» در جشنواره فیلم فجر35

 بهاره افشاری در اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

سعید سهیلی در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 سعید سهیلی در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

پولاد کیمیایی در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پولاد کیمیایی در نشست خبری فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

اسدالله یکتا در اکران «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اسدالله یکتا در اکران «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «اسرافیل» در جشنواره فیلم فجر35

 

هدی زین العابدین در اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

هدی زین العابدین در اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

علیرضا کمالی و پژمان بازغی در اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 علیرضا کمالی و پژمان بازغی در اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پژمان بازغی در اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مریلا زارعی در نشست خبری فیلم «اسرافیل» در جشنواره فیلم فجر35

 مریلا زارعی در نشست خبری فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مریلا زارعی در نشست خبری فیلم «اسرافیل» در جشنواره فیلم فجر35

 مریلا زارعی در نشست خبری «اسرافیل» در جشنواره فیلم فجر35

 

پژمان بازغی و پوریا رحیمی سام در نشست خبری فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پژمان بازغی و پوریا رحیمی سام در نشست خبری فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

بهاره کیان افشار و هستی مهدوی فر در اکران فیلم «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهاره کیان افشار و هستی مهدوی فر در اکران فیلم «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهاره کیان افشار و هستی مهدوی فر در اکران فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 بهاره کیان افشار و هستی مهدوی فر در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 

بهاره کیان افشار در اکران فیلم «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهاره کیان افشار در اکران فیلم «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهاره کیان افشار در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 بهاره کیان افشار در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهاره کیان افشار در اکران «کمدی انسانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

هستی مهدوی فر در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 هستی مهدوی فر در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 

آرمان درویش در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 آرمان درویش در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 آرمان درویش در نشست خبری «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 

علیرضا شجاع نوری

 علیرضا شجاع نوری در نشست خبری فیلم «کمدی انسانی» در جشنواره فیلم فجر35

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز