گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فجر 35

اکران و نشست فیلم سارا و آیدا با حضور پگاه آهنگرانی، غزل شاکری، مصطفی زمانی، سعید چنگیزیان، تینا پاکروان و همایون اسعدیان

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فجر 35

به گزارش سلام سینما، ششمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با اکران و نشست فیلم سینمایی «سارا و آیدا» در کاخ جشنواره (میلاد) برگزار شد. غزل شاکری ، پگاه آهنگرانی ، مصطفی زمانی ، سعید چنگیزیان ، تینا پاکروان ، همایون اسعدیان و ... در اکران و نشست این فیلم در برج میلاد حضور داشتند.


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فجر 35  گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فجر 35


 اکران «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

غزل شاکری و مصطفی زمانی در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35

 غزل شاکری و مصطفی زمانی در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35

 غزل شاکری و مصطفی زمانی در نشست خبری «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 غزل شاکری و مصطفی زمانی در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

غزل شاکری و پگاه آهنگرانی در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35

 غزل شاکری و پگاه آهنگرانی در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35

 غزل شاکری و پگاه آهنگرانی در نشست خبری «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 غزل شاکری و پگاه آهنگرانی در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

غزل شاکری

 غزل شاکری در نشست خبری «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مازیار میری در اکران فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35

 مازیار میری در اکران فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35

 مازیار میری در نشست خبری «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مازیار میری در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

پگاه آهنگرانی

 پگاه آهنگرانی در نشست خبری «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پگاه آهنگرانی در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پگاه آهنگرانی در اکران فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پگاه آهنگرانی در اکران «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مصطفی زمانی در اکران «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مصطفی زمانی در اکران «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مصطفی زمانی در نشست خبری «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مصطفی زمانی در اکران فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 

مصطفی زمانی و مازیار میری

 مصطفی زمانی و مازیار میری در اکران فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مصطفی زمانی و همایون ارشادی

 مصطفی زمانی و همایون ارشادی در اکران فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «قاتل اهلی» در جشنواره فجر 35 گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «قاتل اهلی» در جشنواره فجر 35


همایون اسعدیان در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 همایون اسعدیان در نشست خبری فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35

 نشست خبری «سارا و آیدا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فیلم فجر35


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سد معبر» در جشنواره فجر 35 گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سد معبر» در جشنواره فجر 35


عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین مطالب