ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فجر 35

۳ سال پیش
اکران و نشست فیلم زیر سقف دودی با حضور مریلا زارعی، پوران درخشنده و بهنوش طباطبایی

به گزارش سلام سینما، هفتمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با اکران و نشست فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» در کاخ جشنواره (میلاد) برگزار شد. مریلا زارعی ، پوران درخشنده ، بهنوش طباطبایی ، مریم بوبانی ، لاله مرزبان ،آزیتا حاجیان ، نفیسه روشن ،ابوالفضل میری و ... در اکران و نشست این فیلم در برج میلاد حضور داشتند.


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فجر 35  گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سارا و آیدا» در جشنواره فجر 35


 اکران فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مریم بوبانی، بهنوش طباطبایی و لاله مرزبان در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نشست فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مریلا زارعی

مریلا زارعی

 مریلا زارعی در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

بهنوش طباطبایی

 بهنوش طباطبایی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهنوش طباطبایی در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهنوش طباطبایی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 بهنوش طباطبایی در نشست «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 بهنوش طباطبایی در نشست فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 بهنوش طباطبایی در نشست خبری «زیر سقف دودی» در جشنواره فجر35

 بهنوش طباطبایی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فجر35

 بهنوش طباطبایی در نشست خبری «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35 با حضور بهنوش طباطبایی


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «قاتل اهلی» در جشنواره فجر 35 گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «قاتل اهلی» در جشنواره فجر 35


بهنوش طباطبایی و مریلا زارعی

 بهنوش طباطبایی و مریلا زارعی در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بهنوش طباطبایی و مریلا زارعی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

پوران درخشنده در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پوران درخشنده در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 پوران درخشنده در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 پوران درخشنده در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

آزیتا حاجیان در اکران «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 آزیتا حاجیان در اکران «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 آزیتا حاجیان در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 آزیتا حاجیان در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 آزیتا حاجیان در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 زیر سقف دودی و پوران درخشنده در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

ابوالفضل میری و لاله مرزبان

 ابوالفضل میری و لاله مرزبان در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 لاله مرزبان و ابوالفضل میری در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 

ابوالفضل میری در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ابوالفضل میری در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 ابوالفضل میری در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سد معبر» در جشنواره فجر 35 گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سد معبر» در جشنواره فجر 35


نفیسه روشن در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نفیسه روشن در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نفیسه روشن در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 نفیسه روشن در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نفیسه روشن در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نفیسه روشن در اکران «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 نفیسه روشن در اکران «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نفیسه روشن در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 

لاله مرزبان در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 لاله مرزبان در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 لاله مرزبان در نشست خبری «زیر سقف دودی» در جشنواره فجر35

 لاله مرزبان در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فجر35

 لاله مرزبان در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 لاله مرزبان در نشست خبری «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 لاله مرزبان در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 لاله مرزبان در جشنواره فیلم فجر35 برای اکران فیلم «زیر سقف دودی»

 لاله مرزبان در اکران «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 لاله مرزبان در اکران فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم فجر35

 

بیتا فرهی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 بیتا فرهی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

هایده صفی یاری در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 هایده صفی یاری در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 هایده صفی یاری در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مسعود سلامی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مسعود سلامی در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 مسعود سلامی در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

محمدرضا دلپاک در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 محمدرضا دلپاک در نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 محمدرضا دلپاک در نشست خبری «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 نشست خبری فیلم «زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشرشده