گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35

اکران و نشست فیلم نگار با حضور رامبد جوان، نگار جواهریان، مانی حقیقی و ...

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35

به گزارش سلام سینما، با برگزاری اکران و نشست فیلم «نگار» سومین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره (میلاد) پایان یافت. رامبد جوان ، نگار جواهریان ، احسان گودرزی ، مانی حقیقی و ... در اکران و نشست این فیلم در برج میلاد حضور داشتند


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ویلایی ها» در جشنواره فجر 35   گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ویلایی ها» در جشنواره فجر 35


نگار جواهریان و رامبد جوان

نگار جواهریان و رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35

نگار جواهریان و رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35

 

نگار جواهریان

نگار جواهریان در اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

نگار جواهریان در اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

نگار جواهریان در اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

نگار جواهریان در اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

نگار جواهریان در اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

نگار جواهریان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

نگار جواهریان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ماجان» در جشنواره فجر 35   گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ماجان» در جشنواره فجر 35


رامبد جوان

 رامبد جوان در اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 

نگار جواهریان ، رامبد جوان و مانی حقیقی

نگار جواهریان ، رامبد جوان و مانی حقیقی در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35

نگار جواهریان ، رامبد جوان و مانی حقیقی در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35

 

مانی حقیقی

مانی حقیقی در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

مانی حقیقی در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

مانی حقیقی در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 

اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35   گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35


اکران فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

 

نیما شعبان نژاد

نیما شعبان نژاد در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35

 

ارشا اقدسی

ارشا اقدسی در اکران فیلم نگار در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

ارشا اقدسی در اکران فیلم نگار در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

ارشا اقدسی در اکران فیلم نگار در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز