گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35

اکران و نشست فیلم تابستان داغ با حضور علی مصفا، پریناز ایزدیار، مینا ساداتی و ...

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35

به گزارش سلام سینما، فیلم «تابستان داغ» آخرین سکانس روز دوم جشنواره فیلم فجر با بیشترین استقبال از سوی رسانه ها مواجه شد. نشست خبری این فیلم علی رغم اینکه ساعت یک بامداد برگزار شد با استقبال زیاد منتقدان و خبرنگاران قرار گرفت.

نشست خبری این فیلم با حضور علی مصفا ، پریناز ایزدیار ، مینا ساداتی ، یسنا میرطهماسب ، صابر ابر ، ابراهیم ایرج زاد ، جواد نوروز بیگی و ... با اجرای محمد گبرلو برگزار شد.

 


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «چراغ های ناتمام» در جشنواره فجر 35  گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «چراغ های ناتمام» در جشنواره فجر


 

پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

پریناز ایزدیار  و صابر ابر

پریناز ایزدیار و صابر ابر در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار و صابر ابر در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

صابر ابر

صابر ابر در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

صابر ابر در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

علی مصفا

علی مصفا در اکران فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

علی مصفا در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

علی مصفا در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

علی مصفا در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

هومن بهمنش

هومن بهمنش در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

هومن بهمنش در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «شماره 17 سهیلا» در جشنواره فجر 35 گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «شماره 17 سهیلا» در جشنواره فجر 35


 

مینا ساداتی

مینا ساداتی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

مینا ساداتی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

مینا ساداتی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

مانیا علیجانی

مانیا علیجانی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

مانیا علیجانی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

مانیا علیجانی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

جواد نوروزبیگی

جواد نوروزبیگی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

جواد نوروزبیگی در نشست فیلم «تابستان داغ» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

هومن بهمنش، مانیا علیجانی و ابراهیم ایرج زاد

هومن بهمنش، مانیا علیجانی و ابراهیم ایرج زاد در نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35

اکران و نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35

اکران و نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35

صابر ابر علی مصفا پریناز ایزدیار نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35


صابر ابر علی مصفا پریناز ایزدیار نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35

صابر ابر علی مصفا پریناز ایزدیار نشست فیلم «تابستان داغ» در جشنواره فجر 35

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز