گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «خانه»(اِو) در جشنواره فجر 35

اکران و نشست فیلم «خانه»(اِو) در برج میلاد برگزار شد.

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «خانه»(اِو) در جشنواره فجر 35

به گزراش سلام سینما، اکران و نشست فیلم «خانه»(اِو) در کاخ جشنواره (میلاد) سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد. اصغر یوسفی نژاد ، رامین ریاضی ،  محدثه حیرت ،  غلامرضا باقری ، بهمن ارک  و ... در اکران و نشست این فیلم در برج میلاد حضور داشتند.

 


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ایتالیا ایتالیا» در جشنواره فجر 35  گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ایتالیا ایتالیا» در جشنواره فجر 35


 

اصغر یوسفی نژاد در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

محدثه حیرت در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 رامین ریاضی در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اصغر یوسفی نژاد در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم خانه دیگری در جشنواره فجر 35  گزارش تصویری اکران و نشست فیلم خانه دیگری در جشنواره فجر 35


 

 اصغر یوسفی نژاد و محمود گبرلو در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اصغر یوسفی نژاد و محمود گبرلو در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 اصغر یوسفی نژاد در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

بهمن ارک و حسین قورچیان در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 غلامرضا باقری  و امیر اطمینان در اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

محدثه حیرت و بهمن ارک اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «آزاد به قید شرط» در جشنواره فجر 35   گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «آزاد به قید شرط» در جشنواره فجر 35


 

محدثه حیرت و بهمن ارک اکران فیلم خانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز