گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

عکس های اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

به گزارش سلام سینما اکران خصوصی فیلم «ربوده شده» به کارگردانی و نویسندگی بيژن ميرباقری 29 شهریور ماه در پردیس سینمایی کورش برگزار شد.

 

نیکی کریمی در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 نیکی کریمی در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 نیکی کریمی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «ربوده شده»

 نیکی کریمی در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده» ساخته بيژن ميرباقری

 نیکی کریمی در اکران خصوصی «ربوده شده»

 اکران خصوصی فیلم «ربوده شده» با حضور نیکی کریمی

 نیکی کریمی در اکران خصوصی «ربوده شده» ساخته بيژن ميرباقری

 

هستی مهدوی فر در اکران خصوصی «ربوده شده»

هستی مهدوی فر در اکران خصوصی «ربوده شده»

 هستی مهدوی فر در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 هستی مهدوی فر در اکران خصوصی فیلم سینمایی «ربوده شده»

 

امیررضا دلاوری در اکران خصوصی «ربوده شده»

 امیررضا دلاوری در اکران خصوصی «ربوده شده»

 امیررضا دلاوری در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 امیررضا دلاوری در اکران خصوصی فیلم سینمایی «ربوده شده»

 

مارال فرجاد در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 مارال فرجاد در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 مارال فرجاد در اکران خصوصی فیلم سینمایی «ربوده شده»

 مارال فرجاد در اکران خصوصی «ربوده شده»

 

روزبه بمانی در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 روزبه بمانی در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 

نیکی کریمی و مارال فرجاد

 نیکی کریمی و مارال فرجاد در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 نیکی کریمی و مارال فرجاد در اکران خصوصی «ربوده شده»

 

نیکی کریمی، روزبه بمانی و مارال فرجاد

 نیکی کریمی، روزبه بمانی و مارال فرجاد در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 

مارال فرجاد و پدر و مادرش در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 مارال فرجاد و پدر و مادرش در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 

بيژن ميرباقری در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 بيژن ميرباقری در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 

بيژن ميرباقری و جواد نوروزبیگی

 بيژن ميرباقری و جواد نوروزبیگی در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 

فرزاد فرزین در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 فرزاد فرزین در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»

 

عکاس: رضا احمدزاد

نظرهای منتشر شده