گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

عکس های اکران خصوصی فیلم «اينجا كسى نمى ميرد»

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی فیلم «اينجا كسى نمى ميرد» به کارگردانی حسين كندرى و نویسندگی بهار کاتوزی شنبه ٢٧ شهريور ماه در سینما فرهنگ برگزار شد.

 

 اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد»

 


برنامه زمانی فیلم اینجا کسی نمی میرد    برنامه زمانی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»


 

 اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 حسین کندری در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 سینا سعیدیان در اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد»

 حسن مصطفوی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 سینا سعیدیان در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 امیر علی نبویان و همسرش بهار نوروزپور در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 رضا بهبودی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد» با حضور احمد مسجد جامعی

 مهدی کوشکی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 پدرام شریفی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 ملیسا ذاکری در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد»

 حسین کندری در اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد»

 سارا منجزی پور در اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد» ساخته حسین کندری

 سارا منجزی پور در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد» ساخته حسین کندری

 بهار کاتوزی در اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد»

 بهار کاتوزی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 امیر عابدی در اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد»

 امیر عابدی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 منصوره بسمل در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 اکران خصوصی «اینجا کسی نمی میرد» با حضور سارا منجزی پور

 اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد» با حضور سارا منجزی پور

 سارا منجزی پور در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 فتانه ملک محمدی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 فرهاد توحیدی در اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»
اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

اکران خصوصی فیلم «اینجا کسی نمی میرد»

 

عکاس: رضا احمدزاد

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز