گزارش تصویری روز هشتم جشنواره کن 2016 با حضور ماریون کوتیارد و جیم جارموش

ماریون کوتیارد، جیم جارموش و ایگی پاپ در روز هشتم شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

گزارش تصویری روز هشتم جشنواره کن 2016 با حضور ماریون کوتیارد و جیم  جارموش

به گزارش سلام سینما، مراسم فتوکال، فرش قرمز و کنفرانس خبری فیلم های «اینجا ته دنیاست»، «به من خطر بده»، «فارغ‌ التحصیلی» و ... در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن برگزار شد.

 

ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 

 ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

لئا سیدو در فرش قرمز فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 لئا سیدو در فرش قرمز فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

ویلم دفو و همسرش جادا کولاگرانده در فتوکال فیلم «فارغ‌ التحصیلی»(Graduation) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ویلم دفو و همسرش جادا کولاگرانده در فتوکال فیلم «فارغ‌ التحصیلی»(Graduation) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ویلم دفو در فتوکال فیلم «فارغ‌ التحصیلی»(Graduation) در جشنواره فیلم کن 2016

 

جیم جارموش و ایگی پاپ(خوانندهٔ گروه «استوجز») در فتوکال فیلم «به من خطر بده»(Gimme Danger) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 جیم جارموش و ایگی پاپ(خوانندهٔ گروه «استوجز») در فتوکال فیلم «به من خطر بده»(Gimme Danger) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ایگی پاپ و جیم جارموش در فتوکال فیلم «به من خطر بده»(Gimme Danger) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ایگی پاپ و جیم جارموش در فتوکال فیلم «به من خطر بده»(Gimme Danger) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

ایگی پاپ، خوانندهٔ گروه پانک‌راکِ «استوجز» در فتوکال فیلم «به من خطر بده»(Gimme Danger) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ایگی پاپ، خوانندهٔ گروه پانک‌راکِ «استوجز» در فتوکال فیلم «به من خطر بده»(Gimme Danger) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 

 ایگی پاپ در فتوکال فیلم «به من خطر بده»(Gimme Danger) در جشنواره فیلم کن 2016

 

ماریون کوتیار بازیگر فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 ماریون کوتیار بازیگر فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 ماریون کوتیار در نشست خبری فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 ماریون کوتیار در فتوکال فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

فتوکال فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 ماریون کوتیار و زاویه دولان در نشست خبری فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

ماریون کوتیار و لئا سیدو در فتوکال فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 ماریون کوتیار و لئا سیدو در فتوکال فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

لئا سیدو بازیگر فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 لئا سیدو بازیگر فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

زاویه دولان کارگردان و نویسنده فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 زاویه دولان کارگردان و نویسنده فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

ونسان کسل در فتوکال فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

 ونسان کسل در فتوکال فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016

 

گزارش تصویری روز هفتم جشنواره کن 2016 با حضور سحر دولتشاهی، علی مصفا و بهنام بهزادی

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز