ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری روز چهارم جشنواره کن 2016 با حضور ماریون کوتیارد، راسل کرو و رایان گاسلینگ

۴ سال پیش
ماریون کوتیارد، راسل کرو و رایان گاسلینگ در روز چهارم جشنواره کن 2016

به گزارش سلام سینما، مراسم فتوکال، فرش قرمز و کنفرانس خبری فیلم های «مردان خوب»، «از سرزمین ماه»، «عزیز آمریکایی» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن برگزار شد.

 

ماریون کوتیار و لویی گارل در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ماریون کوتیار و لویی گارل در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 لویی گارل و ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

سامی ناصری در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 سامی ناصری در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

آیشواریا رای در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آیشواریا رای در فرش قرمز فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

ماریون کوتیار در فتوکال فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ماریون کوتیار در فتوکال فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

ماریون کوتیار در نشست خبری فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ماریون کوتیار در نشست خبری فیلم «از سرزمین ماه» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

راسل کرو و رایان گاسلینگ در فتوکال فیلم «مردان خوب»(the nice guys) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 راسل کرو و رایان گاسلینگ در فتوکال فیلم «مردان خوب»(the nice guys) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 راسل کرو در فتوکال فیلم «مردان خوب»(the nice guys) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 رایان گاسلینگ در فتوکال فیلم «مردان خوب»(the nice guys) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

آنگوری رایس در فتوکال فیلم «مردان خوب»(the nice guys) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آنگوری رایس در فتوکال فیلم «مردان خوب»(the nice guys) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم «عزیز آمریکایی»(american honey) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم «عزیز آمریکایی»(american honey) در جشنواره فیلم کن 2016

 

فتوکال فیلم «عزیز آمریکایی»(american honey) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 فتوکال فیلم «عزیز آمریکایی»(american honey) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 شایا لابوف در فتوکال فیلم «عزیز آمریکایی»(american honey) در جشنواره فیلم کن 2016

 

فرش قرمز فیلم «عزیز آمریکایی»(american honey) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 فرش قرمز فیلم «عزیز آمریکایی»(american honey) در جشنواره فیلم کن 2016

 

نظرهای منتشرشده