ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری روز سوم جشنواره کن 2016 با حضور استیون اسپیلبرگ

۵ سال پیش
برنیس بژو، استیون اسپیلبرگ و مارک رایلنس در روز سوم جشنواره فیلم کن 2016

به گزارش سلام سینما، مراسم فتوکال و کنفرانس خبری فیلم های «تونی اردمن»، «قطاری به بوسان»، «غول بزرگ مهربان» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن برگزار شد.

 

برنیس بژو و همسرش میشل آزاناویسوس در فرش قرمز فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 برنیس بژو و همسرش میشل آزاناویسوس در فرش قرمز فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 برنیس بژو و همسرش میشل آزاناویسوس در فرش قرمز فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در جشنواره فیلم کن 2016

 

آیشواریا رای در فرش قرمز فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آیشواریا رای در فرش قرمز فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

استیون اسپیلبرگ و همسرش کیت کاپشاو در فرش قرمز فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 استیون اسپیلبرگ و همسرش کیت کاپشاو در فرش قرمز فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

استیون اسپیلبرگ در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 استیون اسپیلبرگ در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 استیون اسپیلبرگ در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 استیون اسپیلبرگ در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان» در جشنواره فیلم کن 2016

 

 استیون اسپیلبرگ در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

پیتر سیمونیچک در فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 پیتر سیمونیچک در فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 پیتر سیمونیچک در فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در جشنواره فیلم کن 2016

 

مارک رایلنس در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 مارک رایلنس در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان»(BFG) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 مارک رایلنس در فتوکال فیلم «غول بزرگ مهربان» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

زاندرا هولر در فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 زاندرا هولر در فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 زاندرا هولر در فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 فتوکال فیلم «تونی اردمن»(Toni Erdmann) در جشنواره فیلم کن 2016

 

روبی بارن هیل در نشست خبری فیلم «غول بزرگ مهربان» در جشنواره فیلم کن 2016

 

 روبی بارن هیل در نشست خبری فیلم «غول بزرگ مهربان» در جشنواره فیلم کن 2016

 

مارن اده، کارگردان «تونی اردمن» در فتوکال این فیلم در جشنواره فیلم کن 2016

 

 مارن اده، کارگردان «تونی اردمن» در فتوکال این فیلم در جشنواره فیلم کن 2016

 

فتوکال فیلم «قطاری به بوسان»(Train To Busan) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 فتوکال فیلم «قطاری به بوسان»(Train To Busan) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 جونگ یو می در فتوکال فیلم «قطاری به بوسان»(Train To Busan) در جشنواره فیلم کن 2016

 

فتوکال فیلم «کنیز» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 فتوکال فیلم «کنیز» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

نظرهای منتشرشده