ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری روز دوم جشنواره کن 2016 با حضور ژولیت بینوش

۵ سال پیش
ژولیت بینوش در دومین روز جشنواره فیلم کن 2016

به گزارش سلام سینما در دومین روز جشنواره فیلم کن 2016 مراسم فتوکال، کنفرانس خبری و فرش قرمز فیلم های «خلیج اسلاک» ، «من، دانیل بلک» و ... برگزار شد.

 

ژولیت بینوش در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ژولیت بینوش در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ژولیت بینوش در نمایش فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ژولیت بینوش در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 نمایش فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

ژولیت بینوش و فابریس لوکینی در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ژولیت بینوش و فابریس لوکینی در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

ژولیت بینوش و ولری برونی تدسکی در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ژولیت بینوش و ولری برونی تدسکی در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

فتوکال فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 فتوکال فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ژولیت بینوش، فابریس لوکینی و ولری برونی تدسکی در فتوکال فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 ژولیت بینوش در فتوکال فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

کن لوچ در فتوکال فیلم «من، دانیل بلک» در جشنواره فیلم کن 2016

 

 کن لوچ در فتوکال فیلم «من، دانیل بلک» در جشنواره فیلم کن 2016

 

 کن لوچ در فتوکال فیلم «من، دانیل بلک»(I, DANIEL BLAKE) در جشنواره فیلم کن 2016

 

فتوکال فیلم «من، دانیل بلک»(I, DANIEL BLAKE) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 فتوکال فیلم «من، دانیل بلک»(I, DANIEL BLAKE) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 فتوکال فیلم «من، دانیل بلک» در جشنواره فیلم کن 2016

 

آیشواریا رای در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آیشواریا رای در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آیشواریا رای در فرش قرمز فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 آیشواریا رای در نمایش فیلم «خلیج اسلاک»(Slack Bay) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

نظرهای منتشرشده