ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نوشته مسعود کیمیایی پس از نشست هنرمندان با حسن روحانی

۸ سال پیش

سلام سینما: مسعود کیایی، کارگردان بنام ایرانی در بخش نگاه هنری روزنامه اعتماد متنی در بازتاب دیدار هنرمندان با رئیس‌جمهور نوشته که با مثبت نشان دادن این نشست، از آرزوی ساخت فیلم‌های با عقیده‌اش می‌گوید:

روشنفكر و هنرمند روشنفكر امروز با صدايي خسته و ضرب خورده در ميان دولت و مردم ايستاده است.روشنفكر دليل ادواري بودنش و همانقدر در حوزه تضادزيستي، دليل سرگرداني و تضادي است كه ميان حرف ها، قول ها و نظرهايي است كه دولت هاي هشت ساله داده اند و خود در سرگرداني خود، هنرمند و روشنفكر را به سرگيجه رسانده است.

يكي از علت هاي بزرگ اين است كه روساي دولت هيچ كدام پيشينه سياسي در حد رييس دولت نداشته اند و سياست را از عقيده هاي روزنامه يي، اخبار و گفت وگوهاي محفلي و شفاهي ياد گرفته اند، تجربه هاي عملي در حوزه هاي سياست خارجي، توان انتخاب نخبه و دانسته براي اجراها را نداشته و در دايره احساساتي گري با مردم برخورد داشته‌اند. از اينكه در سخنراني آقاي دكتر حسن روحاني حتي احساساتي شده‌ام به دليل حرف‌ها و كتيبه‌هايي بود كه يك روشنفكر سياسي مي‌گويد و نوشته مي‌دهد. دليل بزرگ نداشتن آزادي‌هاي فرهنگي و مدني، همان است كه تازه آمده قول‌هاي آن را جدي مي‌دهد.حرف‌هاي آقاي دكتر حسن روحاني را، با اين اقتدار بلندبالا و افراشته كه بافت آزادي‌خواهي در تمام آن با صدايي كه خوش‌ترين آوازهاست از سوي هركسي كه بگويد خوش است.
اگر بوي خوش آزادي در هنرها مي‌آيد، تسري آن به حوزه‌هاي اجتماعي اجراي مشكلي نيست. به طور قطع، تاريخ سياسي – اجتماعي هر دوره‌يي را از تاريخ هنر همان دوره مي‌پرسند، هنرهاي در سكوت مانده قدرت احتراق‌شان زياد است. خدا عمري را به من بدهد كه در اين قول‌هاي سياسي شما، به ساختن فيلم‌هاي عقيده‌ام برسم.
آقاي دكتر حسن روحاني در سخنراني تالار وحدت كاملا آزادي هنرها را به جامعه و بافت اجتماعي موجود قول مي‌دهد و اين است كه اين بنده را در هيچ يك از سخنراني‌هاي رييس دولتي نمي‌بينيد، مگر آنجايي كه توان روشنفكر هم تكه‌يي از توان‌هاي تصميم گير باشد.
آقاي روحاني به دليل شخصيت روحاني و سياسي، بسيار خود را متعهد به راي مردم مي‌داند و به همين جهت آن را در سخنراني‌هاي افراشته خودشان تكرار مي‌كند و قول مي‌دهد حوزه فرهنگ و اقتصاد و معيشت مردم و روابط خارجي و احترام اين ملت و سرزمين كهنسال را برگرداند.
آقاي روحاني حرف‌هاي شما در آن شب اين بنده را به ياد بسياري از سخنراني‌هاي سياسي، اجتماعي در جهان كه از گلوي زخمي انسان‌هاي بزرگ كه به سوي مردم رودخانه شد، انداخت. هر آن كس كه از آزادي، آزادي هنرها و فرهنگ بگويد قلب رنج كشيده و در بند ملتي را به شادماني دعوت كرده است. خدا به شما ياري اجرا بدهد.
من هميشه گفته ام خدايا اگر استعداد مي دهي اجراي آن را هم مرحمت كنيد كه استعداد بي اجرا مكافات بسياري دارد.

 

مسعود کیمیایی - دیدار هنرمندان و حسن روحانی

نظرهای منتشرشده