پوستر فیلم ستاره فروزان

فیلم‌ سینمایی

ستاره فروزان (۱۳۴۸)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مردی در جستجوی برادر ناتنی اش است که سال ها پیش پدرش او را به همراه مادر پسر از خانه بیرون رانده است. در این بین مردی با نقشه ای ماهرانه خود را به جای برادر ناتنی معرفی می کند و پس از یک سلسله ماجرا در لحظه ای بحرانی برادر ناتنی واقعی خود را به مرد می نمایاند و مرد دسیسه گر به همراه یاران متقلبش گرفتار پلیس می شود.

نظرهای منتشر شده فیلم ستاره فروزان