پوستر فیلم میهمانی خصوصی
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۱۰
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

میهمانی خصوصی (1365)

به فیلم رای بده:

کارگردان: حسن هدایت

خلاصه فیلم:

پس از کودتای 28 مرداد 1332 سه محکوم سیاسی عضو حزب تودة ایران و یک محکوم عادی،‌ هنگام انتقال به زندان می گریزند و به خانة یکی از اعضای وزارت امور خارجه، که میهمانی ای در آن برگزار است، هجوم می برند و همه را به گروگان می گیرند. قرار می شود میهمانان به حکم قرعه دو تن را از میان خود انتخاب کنند تا محکومان فراری به پشتوانة آن دو از کشور خارج شوند. در این فاصله در جمع میهمانان و محکومان اختلاف می افتد. نظامیان به خانه یورش می برند و زندانیان فراری را، به جز یکی که به حزب و رژیم بی اعتقاد است، از پا در می آورند.

نظرهای منتشر شده فیلم میهمانی خصوصی

0 نظر