پوستر فیلم سرکش
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

سرکش (1343)

به فیلم رای بده:

کارگردان: صمد صباحی
نویسنده: صمد صباحی

خلاصه فیلم:

نریمان و افرادش در گردنه ی پاوه به قتل و غارت مشغولند. نریمان به سانا علاقمند است، اما سانا با سهراب که از افراد گروه است، قرار ازدواج گذاشته است. سانا از نریمان، که سال ها پیش خواهرش جمیله و نامزد او شیرعلی را کشته است، کینه ای عمیق به دل دارد. سانا به توصیه ی سهراب تصمیم به قتل نریمان می گیرد، اما نریمان او را غافلگیر می کند. در روستاهای اطراف نیز اهالی بیکار نمی نشینند و با همکاری فریبرز بر ضد نریمان و افرادش می شورند. دختری به نام نرگس دور از چشم برادرش ایرج و نامزدش فریبرز به اردوی نریمان شبیخون می زند، اما توسط هرمز و رضا دستگیر می شود. فریبرز و ایرج با همکاری مردم به افراد نریمان حمله می کنند. نرگس با همکاری سانا و سهراب می گریزد، اما ایرج در درگیری با نریمان از پا درمی آید. نرگس به خونخواهی برادرش دوشادوش فریبرز و مردم با نریمان و افرادش مبارزه می کند. نریمان در درگیری با فریبرز از پرتگاهی سقوط می کند و کشته می شود. سهراب نامزدش سانا را نجات می دهد و هم قطارانش را به تسلیم دعوت می کند، اما به دست یکی از یاران نریمان کشته می شود. افراد نریمان خود را تسلیم می کنند و فریبرز آنها را می بخشد تا به خانه و زندگی خود بازگردند.

نظرهای منتشر شده فیلم سرکش

0 نظر