پوستر سریال مامور بدرقه

سریال تلویزیونی |کمدی

مامور بدرقه

۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

یکی از ماموران نیروی انتظامی در طی انجام خدمت با دردسرهایی روبرو می شود.

کارگردان: سعید سلطانی

نویسنده: امیرعباس پیام

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال مامور بدرقه

نقدهای کوتاه سریال مامور بدرقه

نظرهای منتشر شده سریال مامور بدرقه