پوستر فیلم کوچه

فیلم کوتاه

کوچه

alley

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

گروهی مستندساز برای ثبت خاطرات خانم افخم شبستری از آخرین دیدار او با همسرش به منزل او می‌روند اما فیلم در دنیای رویای او متحیر می‌ماند تا حسرت چهل ساله او را بازیابی کند.

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم کوچه

نقدهای کوتاه فیلم کوچه

نظرهای منتشر شده فیلم کوچه