پوستر سریال ماه و آتش

سریال تلویزیونی

ماه و آتش

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

ابوالفضل سمیعی دبیر بازنشسته ای است که در دوران جوانی به علت فعالیتهای سیاسی به زندان رفته بود. او پس از آزادی دیگر تمایلی به مبارزات سیاسی ندارد اما او با آشنایی با مرتضی که درگیر مبارزه با رژیم طاغوت است، متحول شده و حاضر به همکاری با وی می‌شود.

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده سریال ماه و آتش