پوستر فیلم لوطی قرن بیستم

فیلم‌ سینمایی

لوطی قرن بیستم (۱۳۴۷)

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

جوان متمولی بشدت جدی و مقرراتی است. راننده ی او با دو دختر آشنا می شود که از اصفهان به تهران آمده اند و در جستجوی کار هستند. راننده برای آن ها در کاباره ای کار پیدا می کند. جوان متمول دخترها را می بیند و به یکی از آن ها علاقه مند می شود. دختر متدرجاً بر روحیه و رفتار جوان متمول تأثیر گذارده و در پایان نیز با او ازدواج می کند.

کارگردان: رضا صفایی

نویسنده: کمال دانش

نقدهای بلند فیلم لوطی قرن بیستم

نقدهای کوتاه فیلم لوطی قرن بیستم

نظرهای منتشر شده فیلم لوطی قرن بیستم