پوستر سریال پرستاران

سریال تلویزیونی |ملودرام

پرستاران

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی به زندگی شخصی و حرفه ای چند پرستار اورژانس می پردازد.

عکس‌های سریال پرستاران

الهام طهموری و فریبا نادری در پشت صحنه سریال «پرستاران»

نظرهای منتشر شده سریال پرستاران