پوستر سریال پرستاران

سریال تلویزیونی |ملودرام

پرستاران

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

0
امتیاز دهید :

این مجموعه تلویزیونی به زندگی شخصی و حرفه ای چند پرستار اورژانس می پردازد.

عکس‌های سریال پرستاران

الهام طهموری و فریبا نادری در پشت صحنه سریال «پرستاران»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال پرستاران

نقدهای کوتاه سریال پرستاران

نظرهای منتشر شده سریال پرستاران