پوستر فیلم خوشگل محله

فیلم‌ سینمایی

خوشگل محله (۱۳۵۰)

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

0
امتیاز دهید :

نازی حساب دار شرکتی است که با خواهرش ملوسک زندگی می کند. همسایه ی آن ها مهرداد و تقی خیاط هستند. تقی به ملوسک و مهرداد به نازی علاقه دارند؛ اما دخترها به آن دو بی اعتنا هستند. شریف به کمک دوستش محتویات گاوصندوق شرکت را می ربایند و مرتکب قتل می شوند. نازی متهم به سرقت می شود؛ اما خود او به شریف بدگمان است و او را تحت نظر می گیرد، غافل از این که افراد شریف مراقب او هستند. مهرداد و تقی به کمک او می شتابند و در تعقیب و گریزی اتومبیل آن ها به دره سقوط می کند، اما آسیبی نمی بینند. آن ها خود را به ریخت و قیافه ی دیگری درمی آورند و سارقان را به دام می اندازند. پس از آن مهرداد با نازی و تقی با ملوسک ازدواج می کنند.

کارگردان: ایرج گل افشان

نویسنده: ایرج گل افشان

نقدهای بلند فیلم خوشگل محله

نقدهای کوتاه فیلم خوشگل محله

نظرهای منتشر شده فیلم خوشگل محله