پوستر فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 1

|خانوادگی

شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 1 (۱۴۰۰)

Mafia Nights - finalistfinal - episode 1

۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

فینال فینالیست های «شب های مافیا» با حضور بازیکنان برتر دو فینال قبلی

کارگردان: سعید ابوطالب

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 1

نقدهای کوتاه فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 1

نظرهای منتشر شده فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 1