پوستر فیلم ایوب

فیلم کوتاه

ایوب (۱۳۹۸)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

ایوب برای بیماری اش باید سریعا به کرمان منتقل شود.⠀ سریع ترین وسیله حاضر نعش کش جعفر است...

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم ایوب

نقدهای کوتاه فیلم ایوب

نظرهای منتشر شده فیلم ایوب