پوستر فیلم گربه را دم حجله می کشند

فیلم‌ سینمایی

گربه را دم حجله می کشند (۱۳۴۸)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

مرد جوانی شیفته ی دختری است و او را از والدینش خواستگاری می کند اما پدر دختر شرط ازدواج را وصلت خواهر بزرگتر می گذارد که دختری است سرکش و خودخواه. مرد جوان در جستجوی مرد با قدرتی برمی آید و سرانجام مرد مورد نظر را یافته و مرد با رفتار خاص خود از او زنی کامل می سازد و بدین ترتیب مرد جوان نیز با دختر مورد علاقه اش ازدواج می کند.

نقدهای بلند فیلم گربه را دم حجله می کشند

نقدهای کوتاه فیلم گربه را دم حجله می کشند

نظرهای منتشر شده فیلم گربه را دم حجله می کشند