پوستر سریال آواز در باران

سریال تلویزیونی |تاریخی

آواز در باران

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی زندگی پر فراز و نشیب یک سرهنگ تبعیدی دوران پهلوی را نشان می دهد که از فرمان تیر سربازان سر باز می زند. این منجر به بروز اتفاقاتی می شود.

کارگردان: صدرالدین شجره

نویسنده: صدرالدین شجره

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال آواز در باران