پوستر فیلم ستارگان می درخشند

فیلم‌ سینمایی

ستارگان می درخشند (۱۳۳۹)

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

دختر خانواده ی متمولی شیفته ی جوان کارگری می شود و می خواهد با او ازدواج کند. دختر خواستگار پولداری دارد که در واقع ورشکسته است، او با تمهیداتی سعی می کند که جوان کارگر را از سر راه خود بردارد از جمله شایع می کند که جوان کارگر همسر دارد و نیرنگ باز است. اما سرانجام حقیقت آشکار شده و دختر و جوان کارگر با یکدیگر ازدواج می کنند.

کارگردان: محمدعلی زرندی

نویسنده: محمدعلی زرندی

نظرهای منتشر شده فیلم ستارگان می درخشند