پوستر فیلم خورشید در مرداب

فیلم‌ سینمایی

خورشید در مرداب (۱۳۵۲)

۵.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

راد (سعید راد) که به رابطه ی خواهرش با مردی بدگمان است آن دو را در آتش می سوزاند، و سوار بر اسب به جنگلی پرت افتاده می گریزد. راد به کلبه ای جنگلی پناه می برد، که مردی به نام شالکو (محمدعلی کشاورز) با همسرش سمن (فخری خوروش و دخترش (نور) در آن جا زندگی می کند. مدتی بعد شالکو با خبر می شو د که راد خواهر و فاسق او را کشته و گریخته است. سمن اهالی آبادی اطراف جنگل را از حضور راد در کلبه شان باخبر می کند. با هجوم چند نفر از مردان آبادی به کلبه، شالکو مانع می شود که صدمه ای به راد برسد؛ اما پس از آنکه در می یابد راد با دخترش نور رابطه دارد مردم را در حمله به راد آزاد می گذارد تا او را از پا درآورند.

کارگردان: محمد صفار

نویسنده: محمد صفار

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده فیلم خورشید در مرداب