پوستر سریال آنام

سریال تلویزیونی |درام ، خانوادگی

آنام (۱۳۹۶)

۵.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۱ رای

منتقدان:

۸

امتیاز دهید:

"آنام" به معنای" مادرم"، داستان زنی به نام مارال است که زندگی پرتلاطمی داشته است و با تلاش و پشتکار خود توانسته به آرامش برسد. اما متوجه می شود که افرادی در حقش ظلم کرده اند بنابراین تصمیم می گیرد تا با تمام قدرت در مقابل آنها ایستاده و بجنگد.

کارگردان: جواد افشار

نویسنده: امیرعباس پیام

عکس‌های سریال آنام


مهرانه مهین ترابی در سریال «آنام»
گلچهره سجادیه در سریال «آنام»
شبنم قلی خانی و مهرانه مهین ترابی در سریال «آنام»
سیروس گرجستانی در سریال «آنام»
مهشید جوادی در سریال «آنام»
مجید واشقانی در سریال «آنام»
مهشید جوادی در سریال تلویزیونی «آنام»
آرام چراغی و شبنم قلی خانی در سریال «آنام»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای سریال آنام

مادرانه


برای نگارنده ی این یادداشت که اصولاً آدم سریال بینی نیست، «آنام» شاید یکی از نقاط عطف زندگی اش به حساب بیاید، چرا که توانست او را پس از مدت ها با دیدن "سریال" آشتی بدهد! پخش «آنام» به کارگردانی جواد افشار، دو سال گذشته از شبکهی سوم سیما آغاز شد که تا اوایل سال گذشته نیز ادامه داشت. خط اصلی داستانِ «آنام» شاید همان قصهی آشنای جدایی مادر و فرزند از یکدیگر باشد که بارها دستمایهی ساخت آثار مختلفی قرار گرفته است اما درحقیقت، آنچه این مجموعه را از دیگر آثار مشابه خود متمایز میکند ساختار درست آن است. «آنام» در قالب یک روایت خطی کلیشهای و آشنا پیش نمیرود بلکه طرحداستانهای فرعی و تقسیم روایت به دو فاز حال و گذشته، به روایت جان میبخشد. همانطور که اذعان داشتم، «آنام» دو فاز دارد. بخشهای گذشته و حال، با بازیگرانی مجزا جلوی دوربین رفتهاند که این انتخاب، کار را از خطرموردانتقاد واقع شدن به جهت طراحی غیرهوشمندانهی چهرهپردازی (که پیشتر گریبان سریال «کیمیا» را گرفته بود) مصون نگاه میدارد اما به لحاظ منطقی کمی دور از ذهن است چراکه درواقع هیچ شباهتی میان بازیگران فاز گذشته و حال به لحاظ ظاهری دیده نمیشود. اما اساساً رفت و آمد به گذشته محاسنی هم دارد؛ مثلاً توجه به آیینهای بومی و فولکلور ایرانی که فارغ از نگاه یکسویه و متعصبانه بهتصویر کشیده میشوند و درواقع نویسنده تلاش دارد بگوید که گاه اشتباهات انسانها در گذشته (که به واسطهی آداب اشتباه فرهنگی اتفاق میافتند) نه تنها بر آیندهی خودشان بلکه بر آیندهی چند نسل تأثیر میگذارد. از عناصر مهم فیلمنامهی «آنام»، حفظ "تعلیق" آن است. به رغم طولانی بودن سریال، کار ضرباهنگ خود را از دست نمیدهد و دچار بیکششی نمیشود. با باز شدن هر گره، گرهی تازهای پیش روی مخاطب ...
برای نگارنده ی این یادداشت که اصولاً آدم سریال بینی نیست، «آنام» شاید یکی از نقاط عطف زندگی اش به حساب بیاید، چرا که توانست او را پس از مدت ها با دیدن "سریال" آشتی بدهد! پخش «آنام» به کارگردانی جواد افشار، دو سال گذشته از شبکهی سوم سیما آغاز شد که تا اوایل سال گذشته نیز ادامه داشت. خط اصلی داستانِ «آنام» شاید همان قصهی آشنای جدایی مادر و فرزند از یکدیگر باشد که بارها دستمایهی ساخت آثار مختلفی قرار ...

نظرهای منتشر شده سریال آنام