پوستر فیلم در جسم و روح
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۶.۹۴
۱۶ رای
۱۰ / ۴.۵
۲ رای

در جسم و روح | On Body and Soul (2017)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

زمانی که اندره و ماریا پی می برند که رویاهای یکسانی دارند تصمیم می گیرند تا به رویاهایشان تحقق ببخشند...

عکس‌های فیلم در جسم و روح

نقدهای بلند فیلم در جسم و روح

محسن سلیمانی فاخر

برای لذت از فیلم « ایلدیکو انیدی» باید از سطح به عمق فیلم سفر کرد.نباید تن به یک رابطه ای سرد و یخ داد که در نهایت به عشق منجر می شود. باید بین دنیای« گوزن های رها »و« گاوهای دربند» رابطه ای برقرار کرد. باید بین دست علیل مرد با نیشتر زدن دست زن رابطه ای لطیف استخراج کرد. باید در وادی عشق و خون سفر ...

خبرهای مرتبط با فیلم در جسم و روح

نامزدهای اسکار ۲۰۱۸ معرفی شدند

نامزدهای نودمین جایزه اسکار ۲۰۱۸ صبح سه شنبه در بیست و چهار بخش اعلام شد و« شکل آب» با نامزدی در ۱۲ بخش پیشتاز اسکار ۲۰۱۸ شد.

نظرهای منتشر شده فیلم در جسم و روح

0 نظر