خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
شاهین که پس از سال‌ها به زادگاهش سفر کرده، در دوراهی اخلاقی قرار می‌گیرد که در آن مفهوم خوبی و بدی، اخلاقی و غیراخلاقی مشخص نیست.

خبرهای مرتبط

نقد و بررسی«یک روز طولانی» در شیراز
فیلم «یک روز طولانی» ساخته بابک بهرام بیگی در شیراز نقد و بررسی می شود.