پوستر فیلم خط پایان

فیلم‌ سینمایی

خط پایان (۱۳۶۴)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

خلیل سمندر کارگر یک کارگاه تولیدی شیفتة دوچرخه سواری و عضویت در باشگاه ایران جوان است. او با وساطت هوشنگ، فرزند محمدی رییس باشگاه ایران جوان، به عنوان ذخیره وارد باشگاه و در مسابقه ای اول می شود. اما به دلیل ناراحتی قلبی از شرکت در مسابقات آسیایی تهران باز می ماند. درهمین زمان عوامل قراب رییس باشگاه کاخ، که وابسته به دربار است، با اتومبیل محمدی را مصدوم می کنند. او به دلیل ضربه مغزی، بستری می شود. خلیل سمندر و دوچرخه سواران باشگاه ایران جوان برای تأمین هزینة درمان او مسابقه ای ترتیب می دهند. در این مسابقه خلیل از رقیب خود‌‌، که برای باشگاه کاخ رکاب می زند، پیشی می گیرد.

نظرهای منتشر شده فیلم خط پایان